image
image

فتیان جایی است برای جوانان
جوانانی که دغدغه فرهنگی دارند

اخبار فرهنگی را دنبال کنید، به منابع دسترسی داشته باشید و در تشکل های فرهنگی فعالیت کنید.

image

نمایه فرهنگی خود را بسازید.

توانمندی ها، سوابق و علاقمندی های فرهنگی خود را به دیگران معرفی کنید؛ شاید سازمان ها، تشکل ها یا دیگر فعالین به شما نیاز داشته باشند.

image

با فعالین فرهنگی ارتباط برقرار کنید.

دوستان تان را بیابید، گروه های دوستی ایجاد کنید. در بستری امن برای آن ها پیام ارسال کنید یا درباره مسائل فرهنگی گفتگو کنید.

image

هوشمندانه بیاموزید.

فتیان براساس نیازها و علاقمندی های فرهنگی شما، هوشمندانه سودمندترین مطالب و آموزش ها را برای شما می یابد و در اختیارتان می گذارد.

image

تشکل فرهنگی خود را آنلاین مدیریت کنید.

تشکل خود را معرفی کنید. لیستی از اعضای تشکل و مشخصات آن ها بسازید، به آن ها پیامک بزنید و از همه مهم تر برنامه های تشکل را به راحتی مدیریت کنید.

Screenshot

بازار محصولات فرهنگی فتیان

آنچه که باید و نیاز دارید از محصولات فرهنگی در بازار در اختیار شماست. انواع کتب، فایل های صوتی و تصویری و... در بازار فتیان قابل مشاهد و دانلود هستند.

Screenshot

همراه مبلغ

نرم افزار جامع دسترسی به منابع فرهنگی

با این نرم افزار می توانید به انواع درسنامه ها و منابع جامع تبلیغی دسترسی داشته باشید. همراه با صدها ساعت جزوه ، سخنرانی و...

دانلود کنید 
Screenshot

نرم افزار هدهد

نرم افزار جامع دنبال کردن خبرها و رویدادهای روز

با هد هد در میان انبوهی از خبرهای موجود، تنها خبرهایی را ببینید که به آنها نیاز دارید.

به زودی